Kategória: Nincs kategorizálva

Papírgyűjtés

Tisztelt Szülők és Gyerekek!

2021. Június 1-én, kedden papírgyűjtés lesz az iskolában a megszokott rendben.
Reggel már az osztályoknak kijelölt helyen- játszótér kerítésénél- elhelyezhető az újságpapír, könyv (karton nem!!).
Kérjük, hogy a papírokat összekötegelve, esetleg lezárt, összekötözött dobozokban hozzák be!
Ezen a napon rövidített órák lesznek.
3-8. osztályig 11:00-13:00-ig önállóan gyűjthetnek a tanulók.
Az ebéd a megszokott időben történik.
A délutáni órák elmaradnak, napközi és tanulószoba természetesen lesz.

Üdvözlettel:
Rózsa-Tunyogi Csenge
Diákönkormányzat patronáló tanár

Nyári jutalom tábor

Kedves Szülők!

Iskolánk Csodaszarvas JUTALOM tábort szervez rengeteg színes, izgalmas programmal, játékkal!

Foglalkozásvezetők:

Takácsné Schalkhammer Noémi, Erdei Lívia, Walcz Zsuzsanna

 

Az első turnus időpontja az 1. és 2. osztályos tanulók részére:

2021. június 21-25. (hétfőtől-péntekig) 8:00 – 16:00

A második turnus időpontja a 3. és 4. osztályos tanulók részére:

2021. június 28. – július 2. (hétfőtől-péntekig) 8:00 – 16:00

 

A tábor teljesen ingyenes az étkezést is beleértve.

 

Az első tábor témája: Irodalmi szerepjáték

A program megalkotója Tóth Zoltán Bonis Bona díjas tehetséggondozó pedagógus, megvalósítói az Ecsargo Hajója Színház és a RÉV Színház országosan elismert drámatanárai.

Ez a foglalkozássorozat a gyermekek közösségi megismeréseinek ad teret, méghozzá jól ismert irodalmi hősök karaktereivel és mesebeli, legendás jelenetek megformálásával. A tanulók társat/társakat kapnak önmaguk megismeréséhez, a program során a közös feladatokat együtt oldják meg, úgy, hogy közben valós képességeiket az általuk választott irodalmi karakter jellemzőivel vegyíthetik. A programban résztvevő tanulók lehetőséget kapnak fantáziájuk fejlesztésére, az önkifejezésre egy-egy mese vagy elbeszélő költemény, ballada vagy vers játékos feldolgozása révén. A magyar irodalom értékes alkotásainak megismerésével, tét nélküli helyzetekben egymást figyelve azonosítanak és reprodukálnak viselkedésmintákat, mindezzel segítve a társadalmi lét alapvető megismerését és az egyéni érvényesülésüket. A program során fontos szerepet kap a játékosság, azönkéntesség és a humor.

 

A második tábor témája: Drámajátékos foglalkozás

A program mentora és kidolgozója Tóth Zoltán Bonis Bona-díjas tehetséggondozó pedagógus, megvalósítói az Ecsargo Hajója Színház és a RÉV Színház országosan elismert drámatanárai.

A program lehetőséget nyújt a gyermekeknek, hogy addig talán számukra ismeretlen „mintha” szituációkban gondolkozzanak, sajátos megoldási gondolataikat és módszereiket alkalmazzák az újszerű helyzetekben. Mindez játékosan készíti fel őket a való életben megtapasztalható szituációkkal, konfliktushelyzetekkel és azok feloldásával, a társadalmi, közösségi elvárásokkal, magatartásmintákkal, személyiségbeli karakterjegyekkel, kérdésekkel és válaszokkal, alternatívákkal és megnyilvánulási lehetőségekkel. A foglalkozás segít a tanulóknak, hogy ráébredjenek saját erősségeikre, s támogatásra szoruló tulajdonságaik fejlesztésében. Az improvizációs drámajátékaink során a gyermekek szakembertől tanulják meg, hogy egy adott helyzetben merjenek gondolkodni és felelős döntést hozni, illetve vállalják a meghozott választásuk következményeit is, mindamellett könnyebben értsék meg mások viselkedését, a környezetük elvárásait velük szemben és az alkalmazkodás lehetőségét, képességét és elvárható határait. A csoportos tevékenység révén a tanulók megtanulnak csapatban kooperatívan együttműködni, segítséget nyújtani társaiknak és segítséget kérni maguknak.

 

Mivel egy turnus maximális létszáma 20 fő, ezért sajnos nem minden tanulót tudunk majd fogadni, de jelentkezni mindenképpen érdemes!

Jelentkezésüket kérjük az osztályfőnököknek leadni szíveskedjenek!

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 26. szerda 16:00 óra

 

Köszönettel:

Takácsné Schalkhammer Noémi,

táborvezető pedagógus

Tanítás nélküli munkanap

Tisztelt Szülők!
2021. május 25-e (kedd) a munkatervben meghatározottak szerint, tanítás nélküli munkanap a pedagógusok továbbképzése miatt.
Kérjük, gondoskodjanak gyermekük elhelyezéséről.
Ezen a napon étkezés sincs!

Mosonyiné Hofer Szonja
intézményvezető

Kompetencia mérés 2021

Tisztelt 6. és 8. osztályos tanulók szülei!

Értesítjük Önöket, hogy a 6. és a 8. osztályos tanulók
2021. május 19-én (szerdán) német nyelvből
2021. május 26-án (szerdán) matematikából és szövegértésből
kompetencia-mérést írnak.

Az idegennyelvi kompetencia mérés napján készségtárgyi óráik is lesznek.
A 26-ai kompetencia-mérés napján nem lesz más tanórájuk.
Ezekre a napokra az étkezés biztosított, de aki szeretné lemondani, az időben jelezze a szokott módon.
Üdvözlettel:
Mosonyiné Hofer Szonja
intézményvezető

Tájékoztató a felsőtagozat jelenléti oktatásáról

Kedves szülők, diákok!

A felsőtagozatosok tanítása 2021.május 10.-től már jelenléti oktatásban fog történni a Házirendben foglalt csnegetési rendnek megfelelően. Az intézményen belül továbbra is érvényesek a járványügyi előírások (kötelező testhőmérsékletmérés, megfelelő távolságtartás, és maszkviselés, stb.). További információt a csatolt dokumentumban találnak.

Vigyázzunk egymásra és magunkra is!

Népviselet napja

A magyarországi népviselet napja nálunk.

2021. április 30-án felvettük német népviseletünk egy darabját és ünneppé tettünk egy átlagos pénteket.

 

Tracht Tag bei uns.

Wirzogen am 30. AprileinenTeilinserer ungarndeutschenTracht an und machten einen durchschnittlichen Freitag zum Feiertag.

Étkeztetés a szünet idejére

Kedves Szülők!

Mosonyiné Hofer Szonja tájékoztatni szeretné a szülőket, nevelőket az étkeztetés lehetőségéről az április 1.-től 9.-ig tartó időszakban.
További információt a csatolt dokumentumban talál:

Reméljük mindenki számára kellemesen teltek a húsvéti ünnepek!