Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola

Csengetési rend

Első félév órarendjei:

Órarend alsó
Órarend felső

Második félév órarendjei:

Órarend alsó
Órarend felső

Házi feladatok szabályai

Tanórán kívüli foglalkozások

Mindennapos testedzés

Tanulólétszám adatai

Továbbtanulás adatai

Kompetenciamérés eredményei

Tantestület névsora

Házirend

Pedagógiai program

SZMSZ

Munkaterv