Elsősök beíratása a 2013/14 -es tanévre

 

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2013. április 08 – 09. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Az iskola felvételi körzetéről az intézményvezető szolgál felvilágosítással.

 

Berczellyné Nagy Marianna sk.

tatabányai tankerületi igazgató

 

Updated: 2013. május 3. péntek — 13:48