ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA

 

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a vértessomlói

Német Nemzetiségi Általános Iskolába

az első osztályosok beíratását:

2012. április 17-én kedden  1000-tól-1400 óráig

2012. április 18-án szerdán 1400-tól-1800 óráig tartjuk.

A beiratkozás helye: az igazgatóhelyettesnél (tanári szoba).

Be kell íratni minden tanköteles gyermeket, aki hatodik életévét 2012. május 31-ig betölti.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek óvodai szakvéleménye vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A szülő személyi igazolványa vagy lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ száma

 

Beiratkozáskor átvehetik a tanulói tankönyvtámogatáshoz szükséges igénylőlapot, melyet a helyszínen is ki lehet tölteni, ha rendelkezésre állnak a kitöltéséhez szükséges iratok, melyek a következők:

  • 2-nél több (18 éven aluli) gyermeket nevelő szülők esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény fogadható el.)
  • Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás
  • Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.

 

Hartdégenné Rieder Éva

igazgató

 

Updated: 2012. május 11. péntek — 18:50