Nyári jutalom tábor

Kedves Szülők!

Iskolánk Csodaszarvas JUTALOM tábort szervez rengeteg színes, izgalmas programmal, játékkal!

Foglalkozásvezetők:

Takácsné Schalkhammer Noémi, Erdei Lívia, Walcz Zsuzsanna

 

Az első turnus időpontja az 1. és 2. osztályos tanulók részére:

2021. június 21-25. (hétfőtől-péntekig) 8:00 – 16:00

A második turnus időpontja a 3. és 4. osztályos tanulók részére:

2021. június 28. – július 2. (hétfőtől-péntekig) 8:00 – 16:00

 

A tábor teljesen ingyenes az étkezést is beleértve.

 

Az első tábor témája: Irodalmi szerepjáték

A program megalkotója Tóth Zoltán Bonis Bona díjas tehetséggondozó pedagógus, megvalósítói az Ecsargo Hajója Színház és a RÉV Színház országosan elismert drámatanárai.

Ez a foglalkozássorozat a gyermekek közösségi megismeréseinek ad teret, méghozzá jól ismert irodalmi hősök karaktereivel és mesebeli, legendás jelenetek megformálásával. A tanulók társat/társakat kapnak önmaguk megismeréséhez, a program során a közös feladatokat együtt oldják meg, úgy, hogy közben valós képességeiket az általuk választott irodalmi karakter jellemzőivel vegyíthetik. A programban résztvevő tanulók lehetőséget kapnak fantáziájuk fejlesztésére, az önkifejezésre egy-egy mese vagy elbeszélő költemény, ballada vagy vers játékos feldolgozása révén. A magyar irodalom értékes alkotásainak megismerésével, tét nélküli helyzetekben egymást figyelve azonosítanak és reprodukálnak viselkedésmintákat, mindezzel segítve a társadalmi lét alapvető megismerését és az egyéni érvényesülésüket. A program során fontos szerepet kap a játékosság, azönkéntesség és a humor.

 

A második tábor témája: Drámajátékos foglalkozás

A program mentora és kidolgozója Tóth Zoltán Bonis Bona-díjas tehetséggondozó pedagógus, megvalósítói az Ecsargo Hajója Színház és a RÉV Színház országosan elismert drámatanárai.

A program lehetőséget nyújt a gyermekeknek, hogy addig talán számukra ismeretlen „mintha” szituációkban gondolkozzanak, sajátos megoldási gondolataikat és módszereiket alkalmazzák az újszerű helyzetekben. Mindez játékosan készíti fel őket a való életben megtapasztalható szituációkkal, konfliktushelyzetekkel és azok feloldásával, a társadalmi, közösségi elvárásokkal, magatartásmintákkal, személyiségbeli karakterjegyekkel, kérdésekkel és válaszokkal, alternatívákkal és megnyilvánulási lehetőségekkel. A foglalkozás segít a tanulóknak, hogy ráébredjenek saját erősségeikre, s támogatásra szoruló tulajdonságaik fejlesztésében. Az improvizációs drámajátékaink során a gyermekek szakembertől tanulják meg, hogy egy adott helyzetben merjenek gondolkodni és felelős döntést hozni, illetve vállalják a meghozott választásuk következményeit is, mindamellett könnyebben értsék meg mások viselkedését, a környezetük elvárásait velük szemben és az alkalmazkodás lehetőségét, képességét és elvárható határait. A csoportos tevékenység révén a tanulók megtanulnak csapatban kooperatívan együttműködni, segítséget nyújtani társaiknak és segítséget kérni maguknak.

 

Mivel egy turnus maximális létszáma 20 fő, ezért sajnos nem minden tanulót tudunk majd fogadni, de jelentkezni mindenképpen érdemes!

Jelentkezésüket kérjük az osztályfőnököknek leadni szíveskedjenek!

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 26. szerda 16:00 óra

 

Köszönettel:

Takácsné Schalkhammer Noémi,

táborvezető pedagógus

Updated: 2021. május 18. kedd — 07:33