Miért válassza iskolánkat?

Kedves Szülők!

Iskolánk a falu szélén, szép természeti környezetben fekszik.

Az épülethez tornaterem, futballpálya, játszótér kapcsolódik, az óraközi szüneteket parkosított környezetben tölthetik a gyerekek.

Több évtizedes hagyománya van a német nyelv színvonalas oktatásának.

Szeretettel ajánlom ezt a tájékoztatót minden szülőnek, diáknak!

Hartdégenné Rieder Éva

igazgató

Erősségeink:

 • A német nyelv magas színvonalú oktatása heti 5 órában 1. osztálytól
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a matematika, magyar nyelv, testnevelés és a többi tantárgy színvonalas oktatására is.
 • Kis létszámú osztályok, differenciált módszerek.
 • Változatos oktatási módszerek.
 • Jól felszerelt, ízlésesen berendezett tantermek, informatika terem, tornaterem.
 • Változatos délutáni foglalkozások

Amit nyújtani tudunk:

 • Heti 5 órában nemzetiségi német nyelv csoportbontásban.
 • Osztályonként heti 3 délelőtti testnevelés óra.
 • Napközi ellátás 16 30-ig.
 • Tantervbe beépített úszásoktatás
 • Énekkar (német – magyar nyelvű)
 • Táncház
 • Heti 3 óra délutáni angol nyelv
 • Délutáni sportfoglalkozások
 • Iskolai könyvtár
 • Informatika óra 4. o-tól, internethasználat
 • Külföldi kapcsolatok
 • Tehetséggondozás:

Versenyekre felkészítés
Felvételi előkészítő
Német szakkör
Egyéni fejlesztés szakvélemény alapján
Felzárkóztató foglalkozások

 • Zeneiskola

Programjaink, szabadidő

 • Sportnap
 • Sítábor
 • Nyári tábor
 • Korcsolya
 • Osztálydélutánok
 • Alapítványi kirándulás
 • Mikulás – délután, disco
 • Karácsonyi ünnepély
 • Farsangi bál
 • Színházlátogatások – színházbérlet
 • Osztálykirándulások
 • Akadályverseny
 • Megyei német népdaléneklési fesztivál
 • Szülőknek: Nyílt nap, fogadóóra, szülői értekezlet