Miért válassza iskolánkat?

Kedves Szülők!

Iskolánk a falu szélén, szép természeti környezetben fekszik.

Az épülethez tornaterem, futballpálya, játszótér kapcsolódik, az óraközi szüneteket parkosított környezetben tölthetik a gyerekek.

Több évtizedes hagyománya van a német nyelv színvonalas oktatásának.

Szeretettel ajánlom ezt a tájékoztatót minden szülőnek, diáknak!

Erősségeink:

 • A német nyelv magas színvonalú oktatása heti 5+1 órában 1. osztálytól
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a matematika, magyar nyelv, testnevelés és a többi tantárgy színvonalas oktatására is.
 • Kis létszámú osztályok, differenciált módszerek.
 • Változatos oktatási módszerek.
 • Jól felszerelt, ízlésesen berendezett tantermek, informatika terem, tornaterem.
 • Változatos délutáni foglalkozások

Amit nyújtani tudunk:

 • Heti 5 órában nemzetiségi német nyelv csoportbontásban.
 • Osztályonként heti 5 délelőtti testnevelés óra.
 • Napközi ellátás 16 30-ig.
 • Tantervbe beépített úszásoktatás
 • Táncház
 • Délutáni sportfoglalkozások
 • Iskolai könyvtár
 • Digitális kultúra tantárgy 3. o-tól, internethasználat
 • Tehetséggondozás:

Versenyekre felkészítés
Felvételi előkészítő
Német szakkör
Egyéni fejlesztés szakvélemény alapján
Felzárkóztató foglalkozások

 • Zeneiskola

Programjaink, szabadidő

 • Sportnap
 • Nyári napközis tábor
 • Korcsolya
 • Osztálydélutánok
 • Alapítványi kirándulás
 • Mikulás – délután
 • Karácsonyi ünnepély
 • Farsangi bál
 • Színházlátogatások
 • Osztálykirándulások
 • Akadályverseny
 • Szülőknek: Nyílt nap, fogadóóra, szülői értekezlet