Tisztelt leendő első osztályos szülők!

Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk a leendő első osztályosok szüleit a

2013. március 18-án 16:30 órakor tartandó szülői értekezletre!

 

Helye:        Német Nemzetiségi Általános Iskola

2823 Vértessomló, Sport tér 8.

Témája:

–       Az iskola bemutatása.

–       Ismerkedés a tankönyvekkel, eszközökkel.

–       Felkészülés az iskolai életre.

 

Egyúttal értesítjük, hogy az első osztályosok beiratkozását

2013. április 8-án hétfőn

2013. április 9-én kedden

A beiratkozás helye: az igazgatóhelyettesnél (tanári szoba).

Be kell íratni minden tanköteles gyermeket, aki hatodik életévét 2013. augusztus 31-ig betölti.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek óvodai szakvéleménye vagy nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A szülő személyi igazolványa vagy lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ száma

Beiratkozáskor átvehetik a tanulói tankönyvtámogatáshoz szükséges igénylőlapot, melyet a helyszínen is ki lehet tölteni, ha rendelkezésre állnak a

kitöltéséhez szükséges iratok, melyek a következők:

Ê   2-nél több (18 éven aluli) gyermeket nevelő szülők esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény fogadható el.)

Ê   Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás

Ê   Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

Ê   Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.

 

Vértessomló, 2013. március 11.

 

Szabó Czimbalmos Zsuzsanna                                                    Hartdégenné Rieder Éva

leendő 1. osztályos tanító                                                                     igazgató

 

 

Updated: 2013. március 27. szerda — 11:13